Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

De spreekuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 10:30 uur en van 13:20 uur tot 16:30 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen: 0412-401922.Home

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten en om u zo mogelijk een medisch advies te geven. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Vaste huisarts

U kunt zelf bepalen met welke huisarts u een afspraak wilt maken. Voor de continuïteit en kwaliteit van zorg vragen we u wel om zoveel mogelijk voor een vaste huisarts te kiezen. Zeker als u regelmatig de praktijk bezoekt of als u een vervolgafspraak maakt voor dezelfde of terugkerende klacht.

Meer tijd

Een standaard consult bij de huisarts duurt 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of bijvoorbeeld een vraag voor uzelf én uw kind? Geef dit dan alstublieft aan bij het maken van de afspraak. We kunnen er rekening mee houden in onze agenda door het maken van een dubbele afspraak.

Andere tijd

Wanneer u niet in staat bent voor 16:30 uur de praktijk te bezoeken dan kunt u de assistente vragen, bij uitzondering, een afspraak tussen 16:30 uur en 17:00 uur te maken. Veelal kunt u dan echter niet kiezen bij welke arts u deze afspraak maakt.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.