Praktijkinformatie

De huisartsenpraktijk Berghem is een groepspraktijk van zes nauw samenwerkende huisartsen, die gezamenlijk de zorg delen voor de ingeschreven patienten. De huisartsenpraktijk Berghem staat voor laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg. De praktijk ontvangt sinds 2008 jaarlijks het certificaat 'geaccrediteerde huisartspraktijk' van het Nederlands Huisarts Genootschap.
De praktijk stelt groot belang in samenwerking met andere werkers in de eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg. In 2013 is onze praktijk in het Gezondheidscentrum Berghem getrokken, van waaruit we de samenwerking met andere zorgverleners nog beter vorm kunnen geven.

U kunt zelf bepalen met welke arts u een afspraak wilt maken. Als deze arts er niet is, bent u ook welkom bij één van de andere artsen. Wel heeft het onze voorkeur dat u bij een vervolgafspraak naar dezelfde arts gaat waarmee u eerder deze klacht heeft besproken. Voor een geheel nieuwe klacht bent u wederom geheel vrij te kiezen naar welke arts u toe gaat.

De praktijk maakt deel uit van het Netwerk van Academische Huisartspraktijken RadboudUMC Nijmegen en is zodoende verbonden met de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op grond van deze samenwerking doet de praktijk mee aan onderwijs (huisartsen-in-opleiding, co-assistenten en studenten) en onderzoek om de (eerstelijns)gezondheidszorg te verbeteren. In voorkomende gevallen kan u gevraagd worden om mee te doen aan een onderzoek. U bent hierin uiteraard altijd volledig vrij. Voor meer informatie over deelname van de praktijk aan onderzoek: wetenschappelijk onderzoek en privacy. Ook kan het voorkomen dat de assistente voorstelt om een afspraak te maken bij de huisarts-in-opleiding of bij de co-assistent.

Zie voor meer informatie het jaarverslag: Jaarverslag 2017