Toestemming voor het elektronisch delen van uw belangrijkste medische gegevens.

Geachte heer, mevrouw,

 

Van alle patiënten in onze huisartsenpraktijk houden wij een dossier bij in ons computersysteem. In uw huisartsdossier staat welke gezondheidsklachten u heeft en hoe wij u behandelen. In sommige situaties kan het belangrijk zijn dat andere zorgverleners deze informatie kunnen bekijken. Bijvoorbeeld als u ’s avonds of in het weekend bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost komt. Met uw belangrijkste medische gegevens bij de hand kan de waarnemend huisarts u de best mogelijke zorg bieden.

 

Alleen met uw toestemming

Daarom vinden wij het belangrijk dat wij uw belangrijkste medische gegevens elektronisch kunnen delen met andere zorgverleners in Oost Brabant. Maar dat kan niet zonder uw toestemming. Met uw toestemming kunnen wij een samenvatting van uw huisartsdossier beschikbaar stellen via het landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit speciaal beveiligde netwerk kan de waarnemer deze medische gegevens raadplegen in ons systeem. In spoedsituaties kan dat zelfs van levensbelang zijn. Zonder uw toestemming is dit niet mogelijk.

 

Uw belangrijkste medische gegevens

Als u toestemming geeft, stellen wij niet uw volledige huisartsdossier beschikbaar. De waarnemend huisarts kan alleen een samenvatting van uw dossier inzien. Daarin staan uw huidige gezondheidsproblemen, voorgeschreven medicijnen, allergieën en informatie over uw laatste vijf contacten met de huisarts en andere belangrijke informatie voor de waarnemend huisarts. Wilt u bepaalde gegevens liever niet delen? Dan kunnen wij die informatie afschermen.

 

Hoe geeft u toestemming?

In de bijlage vindt u een folder met meer informatie over het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. U kunt toestemming geven via het toestemmingsformulier dat u achter in de folder vindt. Vul dit formulier in en lever het in bij de balie of stuur het terug via de mail. klik hier voor de bijlage. 

Uw toestemming online regelen?

Sinds 1 januari 2018 is er de nieuwe mogelijkheid om uw toestemming digitaal te regelen op de website www.volgjezorg.nl. Daar heeft u een DigiD met sms-functie voor nodig.

Wilt u liever geen toestemming geven? Ook dit kunt u via het formulier of online aangeven. Dan kunnen wij dat voor u registeren en wordt deze vraag de volgende keer niet meer gesteld.

 

Op www.vzvz.nl leest u meer informatie over het Landelijk Schakelpunt en het delen van uw medische gegevens.


11-07-2018