Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Berghem


Huisartsenpraktijk Berghem

Molenweg 2c
5351 EV Berghem
Telefoon: 0412401922
Spoed: 0412401900
Fax: 0412402998

:

berghem.praktijkinfo.nl

E-mail: praktijk@hapberghem.nl


Home

Welkom op de website Huisartsenpraktijk Berghem

 Email praktijk@hapberghem.nl 

Praktijkinformatie

De huisartsenpraktijk Berghem is een groepspraktijk van zeven nauw samenwerkende huisartsen, die gezamenlijk de zorg delen voor de ingeschreven patienten. De huisartsenpraktijk Berghem staat voor laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg. De praktijk ontvangt sinds 2008 jaarlijks het certificaat 'geaccrediteerde huisartspraktijk' van het Nederlands Huisarts Genootschap.
De praktijk stelt groot belang in samenwerking met andere werkers in de eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg. De praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Berghem, waardoor we de samenwerking met andere zorgverleners nog beter vorm kunnen geven.

U kunt zelf bepalen met welke arts u een afspraak wilt maken. Voor de continuïteit en kwaliteit van zorg heeft het wel onze voorkeur als u zoveel mogelijk een vaste huisarts kiest. Zeker wanneer u regelmatig de praktijk bezoekt en bij  vervolgafspraken voor dezelfde of terugkerende klacht.

De praktijk maakt deel uit van het Netwerk van Academische Huisartspraktijken RadboudUMC Nijmegen en is zodoende verbonden met de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op grond van deze samenwerking doet de praktijk mee aan onderwijs (huisartsen-in-opleiding, co-assistenten en studenten) en onderzoek om de (eerstelijns)gezondheidszorg te verbeteren. In voorkomende gevallen kan u gevraagd worden om mee te doen aan een onderzoek. U bent hierin uiteraard altijd volledig vrij. Voor meer informatie over deelname van de praktijk aan onderzoek: wetenschappelijk onderzoek en privacy. Ook kan het voorkomen dat de assistente voorstelt om een afspraak te maken bij de huisarts-in-opleiding of bij de co-assistent.

Zie voor meer informatie het jaarbeeld: Jaarbeeld 2018

 

 

Openingstijden

De openingstijden van de praktijk zijn van 8:00-12:00 uur en van 13:00-17:00 uur.

Tussen 10.45-11.15uur  en 12.00-13.00 uur hebben we overleg/pauze en zijn we alleen bereikbaar voor spoed.

De spreekuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 10:30 uur en van 13:20 uur tot 16:30 uur. Het spreekuur kan alleen na ( telefonische ) afspraak bezocht worden. Home

 

De trombosedienst / Bloedafnamedienst heeft elke ochtend van 08:00 uur tot 09:30 uur een spreekuur. Hier kunt u zonder afspraak terecht.

 

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

De spreekuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 10:30 uur en van 13:20 uur tot 16:30 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen: 0412-401922.Home

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten en om u zo mogelijk een medisch advies te geven. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Vaste huisarts

U kunt zelf bepalen met welke huisarts u een afspraak wilt maken. Voor de continuïteit en kwaliteit van zorg vragen we u wel om zoveel mogelijk voor een vaste huisarts te kiezen. Zeker als u regelmatig de praktijk bezoekt of als u een vervolgafspraak maakt voor dezelfde of terugkerende klacht.

Meer tijd

Een standaard consult bij de huisarts duurt 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of bijvoorbeeld een vraag voor uzelf én uw kind? Geef dit dan alstublieft aan bij het maken van de afspraak. We kunnen er rekening mee houden in onze agenda door het maken van een dubbele afspraak.

Andere tijd

Wanneer u niet in staat bent voor 16:30 uur de praktijk te bezoeken dan kunt u de assistente vragen, bij uitzondering, een afspraak tussen 16:30 uur en 17:00 uur te maken. Veelal kunt u dan echter niet kiezen bij welke arts u deze afspraak maakt.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij alle andere spoegevallen belt u ons spoednummer: 0412-401900.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u ook direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur en tussen 12.00 en 13.00 uur alleen voor spoedgevallen.
Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Telefonisch consult

 

Telefonisch terugbelspreekuur
U belt naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug. De assistente zal u vragen naar de reden van het telefonisch consult en kan u zo mogelijk ook advies geven.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Bellen voor een huisbezoek, indien mogelijk, vóór 10:00 uur.Home

Praktijkassistenten en praktijkondersteuning

Praktijkassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en zo nodig een terugbel afspraak. Zij kan u voor eenvoudige klachten medisch advies geven en weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Hartfilmpje maken
 • Urine onderzoek
 • Gehoortest
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Vaccinaties
 • Injecties toedienen
 • Het meten van de bloeddruk
 • Herhaalrecepten
 • Verstrekken van informatie


Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Praktijkondersteuning

In de praktijk zijn praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners werkzaam (zie Medewerkers).

De voornaamste taak van de praktijkverpleegkundigen ligt in het begeleiden van chronische patiënten, zoals mensen met hoge bloeddruk, suikerziekte, astma en chronisch longlijden. Tevens dragen zij zorg voor ouderen.

De praktijkondersteuners GGZ behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met psychische klachten en met verslavingsproblematiek. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar meer specialistische hulpverlening. U kunt in overleg met de huisarts een afspraak bij hen maken. 

De praktijkondersteuner GGZ-Jeugd begeleid kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende zorgen of klachten. Daarnaast ondersteunt ze ook ouders die worstelen met opvoedingsvragen of het gedrag van hun kind. U kunt in overleg met de huisarts een afspraak bij haar maken.

Spreekuren andere eerstelijns-organisaties en Elastische Kousen

 

Elastische Kousen

 

Voor het aanmeten van elastische kousen kunt u een afspraak maken met bij J.P. van der Krogt, erkend leverancier van elastische kousen.  tel: 0412-401922

 

Dietiste

De diëtiste, mevr Ardie van der Steen, heeft elke week op woensdag  spreekuur in onze praktijk. Afspraken worden gemaakt via 06-33796547 of via email: avdsteen@dietistossberghem.nl 

Lab

De trombosedienst / Bloedafnamedienst heeft elke ochtend van 08:00 uur tot 09:30 uur een spreekuur. Hier kunt u zonder afspraak terecht.

 

Vertrek uit onze praktijk

Bij vertrek uit onze praktijk dienen uw medische gegevens verstuurd te worden naar uw nieuwe huisarts. Daarvoor is uw schriftelijke toestemming nodig. Klik op de volgende link naar het formulier dat u kunt invullen en kunt afgeven / versturen: Toestemmingsformulier versturen dossier naar nieuwe huisarts   

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

Buiten de praktijkuren belt u voor dringende hulp die niet kan wachten tot het volgende spreekuur naar de Huisartsenpost HOV ( s'Hertogenbosch-Oss-Veghel). De huisartsenpost is een samenwerking van alle regionale huisartsen. Uw eigen huisarts doet dus ook mee aan deze samenwerking.

Altijd bellen voor een afspraak: 0900-8860

U belt dan met de meldkamer van de huisartsenpost. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

 

Adres huisartsenpost:

's avonds en in weekend overdag: Gezondheidslaan 1B, 5342 JB Oss (Park Zwanenberg, terrein oude Bernhoven ziekenhuis)

's Nachts tussen 23:00-8:00 op de spoedpost bij het Bernhoven Ziekenhuis in Uden

Zorggroep Synchroon

De huisarstenpraktijk Berghem is aangesloten bij de zorggroep Synchroon (zie http://www.synchroon.info/).

Zorggroep Synchroon is de samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio Oss-Uden-Veghel. De zorggroep zet zich in om patiënten met een chronische ziekte de best mogelijke zorg te bieden. Van goede kwaliteit en efficiënt georganiseerd. En dichtbij huis.

Patiënten met een chronische ziekte hebben te maken met meerdere hulpverleners. Daarom heeft de zorggroep Synchroon afspraken gemaakt met de betrokken zorgcollega's in de regio. Zo kan Synchroon er samen met de patiënt voor zorgen dat de verschillende behandelingen zo goed mogelijk passen bij ieders persoonlijke situatie.

De totale zorg die de patiënt nodig heeft, met de bijbehorende zorgafspraken, hebben we per ziekte uitgewerkt in een zorgprogramma.

Voor vragen of informatie over de kosten van de  zorgprogramma's betreffende Diabetes Mellitus COPD en CVRM verwijzen we  naar onderstaande linken.

http://www.synchroon.info/zorgprogrammas/diabetes_mellitus_type_2/over_de_kosten_van_het_zorgprogramma/

http://www.synchroon.info/zorgprogrammas/copd_chronisch_obstructief_longlijden/over_de_kosten_van_het_zorgprogramma/

http://www.synchroon.info/zorgprogrammas/cvrm_risico_op_hart-_en_vaatziekten/over_de_kosten_van_het_zorgprogramma/ 

Zie ook patientenbrief huisartsenpraktijk Brief-info Synchroon